การติดตามทางทะเล และทางบก : IDP 690

การติดตามทางทะเล และทางบก : STR-690

<!--:TH-->IDP 690<!--:--><!--:en-->IDP 690<!--:-->

ตัวอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลสื่อสารแบบ real-time ในรูปแบบ Satellite 15นาที- 60 นาที เหมาะสำหรับติดตามธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล
หรือธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบก, ธุรกิจเหมืองแร่, ธุรกิจขนส่งก๊าซ ตัวอุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน (IP67) สามารถกันน้ำ ได้ถึง 15-100 ซม.
และกันฝุ่นได้

Items

External Power Supply
Temperature
Backup Battery
Real-Time Interval
Dimension
Interfaces
GPS
From-Mobile Message
To - Mobile Message
Input/Output

Specifications

: 9-32 V
: - 40 C to 85 C
:
: 5 Minute
: 12.6(w) X 10.1(H) X 12.6(D) cm.
: 1-RS232, 1-RS485
: Satellite Glonass
: 6400 bytes
: 10,000 bytes
: 4 X Analog or Digital Input/Output

TOP