การติดตามธุรกิจข้ามทวีป รุ่น BlueTraker HYBRID–Dual (Hybrid) 

เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ติดตาม ด้วยสัญญาณดาวเทียม

ที่ได้รับมาตรฐาน และน่าเชื่อถือ

<!--:TH-->BlueTraker HYBRID–Dual (Hybrid) communication channel (GSM/GPRS and Iridium Satellite)<!--:--><!--:en-->BlueTraker HYBRID–Dual (Hybrid) communication channel (GSM/GPRS and Iridium Satellite)<!--:-->

1. 145 มิลลิเมตร (กว้าง) X 250 มิลลิเมตร (หนา) X 90 มิลลิเมตร (สูง)
2. -25 องศาเซลเซียส ถึง +60 องศาเซลเซียส
3. 8 โวลต์ ถึง 36 โวลต์
5. อุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน IP68
4. เครือข่ายดาวเทียม iridium network

TOP