<!--:TH-->XS-HD DVR 3G Online<!--:--><!--:en-->XS-HD DVR 3G Online<!--:-->

คุณสมบัติ

1. เป็นอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ระบบดิจิตอล
2. รองรับ 3G/ Wi-Fi/ GPS
3. รองรับ HDD/ SD Card (หน่วยบันทึก ไฟล์ VDO)
4. สามารถเชื่อมต่อกล้องบันทึกภาพ VDO ได้
5. มีขนาด 17.8 cm. x 22 cm. x 5 cm.
6. น้ำหนัก 2.1 kg.
7. ตรวจสอบผ่าน iOS, Android, Window Phone
8. ระบบไฟฟ้า 6-36 โวลต์
9. อุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
คลิก

ดูรายละเอียดระบบ DVR-3G Online เพิ่มเติม

TOP