อุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม GPS


อุปกรณ์เสริมเป็นตัวช่วยในการบริหารการจัดการขนส่งของยานพาหนะได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการควบคุม และตรวจสอบความผิดปกติของธุรกิจของคุณ โดยประมวลผลออกมาในรูปแบบของรายงานได้ด้วย

 

แหล่งรวมอุปกรณ์เสริม

ACCESSORIES : อุปกรณ์เสริม

ไมโครโฟน - ลำโพง

ศูนย์ควบคุมและผู้ดูแลสามารถโทรศัพท์คุยกับคนขับรถ เพื่อสอบถามสถานะส่งสินค้า หรือเปลี่ยนเส้นทาง


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS200, XS300

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

ตรวจสอบวัดระดับอุณหภูมิเป็นค่า Analog 0-4V อาทิเช่น รถแช่แข็งอาหารสด, และธุรกิจขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS200, XS300

เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำมัน

เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันรถในถัง และตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้น้ำมัน


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS200, XS300

รีเลย์ป้องกันการสตาร์ท

ป้องกันการเกิดโจรกรรมรถ


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS100, XS200, XS300

ปุ่มฉุกเฉิน

สวิตช์ปิด-เปิด ใช้สำหรับเชื่อมต่อเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสถานะต่างๆ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น ใช้สำหรับพนักงานขับรถใช้ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS100, XS200, XS300

สวิตช์ควบคุมคันโยก

สวิตช์ปิด-เปิด ใช้สำหรับเชื่อมต่อเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสถานะต่างๆ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น ตรวจสอบการการทำงานของโม่ หรือใช้สำหรับพนักงานขับรถใช้ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS200, XS300

เครื่องรูดบัตร

กรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณลักษณะ และระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS200

กล้อง Snapshots

เป็นกล้องถ่าย และบันทึกภาพลงในระบบ สามารถตรวจสอบภาพเหตุการณ์ ตลอดการขนส่งสินค้า หรือตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS200, XS300

เซ็นเซอร์พ่วงหาง

สำหรับติดตามตำแหน่งพ่วงหางอยู่ ณ ที่ใด, อายุการใช้งาน การซ่อมบำรุง การดูแลรักษา, บริหารจัดการ การใช้งานให้เหมาะสม


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS200, XS300

บัซเซอร์

กล่องเสียงเตือนเมื่อความเร็วเกินด้วยเสียงบัซเซอร์ เมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าที่ตั้งโปรแกรมไว้


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS100

G-logger

สามารถใช้ควบคุม และติดต่อกับอุปกรณ์ RFID Reader, สั่งดับเครื่องยนต์และรายงานผลกลับด้วย SMS, ส่งข้อมูลกลับเมื่อมีการเบรกแรง หรือเร่งกระชาก, เก็บข้อมูลการเปิด-ปิดสัญญาณไฟในรถ โดยเก็บข้อมูลเป็นรายวินาทีได้นาน 8 ชั่วโมง


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS200, XS300

RFID

สำหรับงานคลังสินค้า เพื่อส่งข้อมูลหมายเลข Tag ตัดยอด/ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า


สามารถเชื่อมต่อกับ GTR-V (MS), XS200, XS300

TOP