GPS Tracking คืออะไรGPS Tracking ?GPS Tracking คืออะไร

by / Wednesday, 22 October 2014 / Published in knowledge

GPS Tracking คืออะไร      

              GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้รับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของตัวอุปกรณ์ และจะส่งผ่านข้อมูลต่ำแหน่งที่อยู่ของตัว GPS Tracking ผ่านไปยังเครื่องรับปลายทาง เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking ได้

              GPS Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น ถ้านำไปใช้ในรถยนต์ จะเรียกว่า GPS Tracking, Car Tracking หรือ ระบบติดตามรถ ซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ ติดตามรถยนต์ที่ดี จะสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซด์ หรือรถไถ และตัว GPS Tracking ยังสามารถนำไปใช้กับคน (Personal Tracking) หรือสัตว์เลี้ยง เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งก็สามารถทำได้

             ระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ติดตามคนหรือสัตว์นั้น จะทำงานร่วมกับ Software ที่เรียกว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้นจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากตัว GPS Tracking เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ตามความสามารถของ GPS Tracking System นั้นๆ


 

ประโยชน์ของ GPS Tracking (GPS ติดตามรถ)

ระบบติดตามแบบ Real Time รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์ได้ว่า ติดหรือดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกัน

– การจอดรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน

– การจอด/หยุดพักรถที่นานเกินควร สามารถวัดปริมาณน้ำมัน โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

– เพื่อคำนวนค่าใช้จ่ายน้ำมัน / ระยะทาง

– เพื่อป้องกันการลักลอบทุจริตน้ำมัน

– เพื่อตรวจสอบการใช้อัตราความเร็วที่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมัน สามารถแสดงข้อมูลการเดินรถและตำแหน่งของรถทุกๆ 10-15 วินาที

– เพื่อข้อมูลที่รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำทำให้ไม่พลาดการติดตามทุกๆ พฤติกรรมการใช้งานรถ

– เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กรณีเกิดความผิดปกติ/อุบัติเหตุ คุณสมบัติพื้นฐาน สามารถเรียกดูรถได้หลายคัน พร้อมๆ กันแบบ Real Time ติดตามและค้นหาตำแหน่งรถโดยระบุทะเบียนรถ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการขับรถของพนักงานเป็นรายบุคคล แสดงอัตราความเร็วในการใช้รถ ว่าเกินกำหนดหรือไม่

– เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

– เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม สามารถเพิ่มสัญลัษณ์ / สถานที่สำคัญบนแผนที่

– เพื่อใช้กำหนดเส้นทาง หรือขอบเขตการเดินรถ

– เพื่อป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด การขยับเปลี่ยนตำแหน่งของรถไม่ส่งผลต่อการกระพริบของหน้าจอ ทำงานผ่านระบบ Lan สามารถ Login ได้พร้อมๆ กัน หลาย User คุณสมบัติทางเทคนิค อุปกรณ์รับสัญญาณ (GPS) มีช่องรับสัญญาณ 12 ช่อง

– ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกว่า หรือเท่ากับ +/-1,023 MHz – ข้อมูลที่ตำแหน่งเอาท์พุท อ้างอิงกับ WGS-84

– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -30 ถึง +80 องศาเซลเซียส

– เวลาที่ใช้ในการหาค่าตำแหน่งครั้งแรก Cold Start น้อยกว่า หรือเท่ากับ 45 วินาที Warm Start น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 วินาที Hot Start น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 วินาที สายอากาศ (GPS) ชนิด Active Antenna อุปกรณ์สื่อสารและสายอากาศ (GPRS) เป็นระบบการสื่อสารแบบ GSM รองรับความถี่ได้ 2 ช่วงคือ 900,1800

– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส

– ระบบการสื่อสารข้อมูลต้องเป็นแบบ GPRS Class10


 

การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online

ระบบ GPS Tracking หรือ GPS ติดตามยานพาหนะนั้น จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนตามรูปภาพด้านล่าง 

 

1. เครื่อง GPS Tracker ที่ติดกับยานพาหนะ จะรับข้อมูลจากดาวเทียมทั่วโลก 3 ตัวขึ้นไป เพื่อคำนวณค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ

2. ตัวเครื่อง GPS Tracker ส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ ผ่านระบบ GPRS ของผู้ให้บริการ SIM โทรศัพท์ AIS หรือ DTAC หรือ 3G

3. ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ส่งต่อข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ได้รับจาก tracker ไปที่ Server ที่กำหนดไว้ Process การทำงานจากขั้นตอน 1-3 ในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ส่วนตัวเครื่อง GPS Tracker จะทำการส่งพิกัดตำแหน่งตัวรถ ทุกๆ 5 – 30 วินาที เพื่อไปเก็บไว้ที่ Server ที่มีความปลอดภัยสูง

4. ผู้ใช้สามารถเรียกดู ตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะที่ติดเครื่อง GPS Tracker ที่เก็บไว้ใน Server ได้จากเครื่อง Computer หรือมือถือที่เชื่อมต่อ internet และยังสามารถเรียกดูประวัติการเดินทางย้อนหลัง หรือสั่งดับเครื่องยนต์ ฯลฯ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง SMS/E-mail


 GPS Tracking คืออะไร      

              GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้รับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของตัวอุปกรณ์ และจะส่งผ่านข้อมูลต่ำแหน่งที่อยู่ของตัว GPS Tracking ผ่านไปยังเครื่องรับปลายทาง เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking ได้

              GPS Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น ถ้านำไปใช้ในรถยนต์ จะเรียกว่า GPS Tracking, Car Tracking หรือ ระบบติดตามรถ ซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ ติดตามรถยนต์ที่ดี จะสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซด์ หรือรถไถ และตัว GPS Tracking ยังสามารถนำไปใช้กับคน (Personal Tracking) หรือสัตว์เลี้ยง เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งก็สามารถทำได้

             ระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ติดตามคนหรือสัตว์นั้น จะทำงานร่วมกับ Software ที่เรียกว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้นจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากตัว GPS Tracking เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ตามความสามารถของ GPS Tracking System นั้นๆ


 

ประโยชน์ของ GPS Tracking (GPS ติดตามรถ)

ระบบติดตามแบบ Real Time รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์ได้ว่า ติดหรือดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกัน

– การจอดรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน

– การจอด/หยุดพักรถที่นานเกินควร สามารถวัดปริมาณน้ำมัน โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

– เพื่อคำนวนค่าใช้จ่ายน้ำมัน / ระยะทาง

– เพื่อป้องกันการลักลอบทุจริตน้ำมัน

– เพื่อตรวจสอบการใช้อัตราความเร็วที่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมัน สามารถแสดงข้อมูลการเดินรถและตำแหน่งของรถทุกๆ 10-15 วินาที

– เพื่อข้อมูลที่รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำทำให้ไม่พลาดการติดตามทุกๆ พฤติกรรมการใช้งานรถ

– เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กรณีเกิดความผิดปกติ/อุบัติเหตุ คุณสมบัติพื้นฐาน สามารถเรียกดูรถได้หลายคัน พร้อมๆ กันแบบ Real Time ติดตามและค้นหาตำแหน่งรถโดยระบุทะเบียนรถ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการขับรถของพนักงานเป็นรายบุคคล แสดงอัตราความเร็วในการใช้รถ ว่าเกินกำหนดหรือไม่

– เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

– เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม สามารถเพิ่มสัญลัษณ์ / สถานที่สำคัญบนแผนที่

– เพื่อใช้กำหนดเส้นทาง หรือขอบเขตการเดินรถ

– เพื่อป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด การขยับเปลี่ยนตำแหน่งของรถไม่ส่งผลต่อการกระพริบของหน้าจอ ทำงานผ่านระบบ Lan สามารถ Login ได้พร้อมๆ กัน หลาย User คุณสมบัติทางเทคนิค อุปกรณ์รับสัญญาณ (GPS) มีช่องรับสัญญาณ 12 ช่อง

– ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกว่า หรือเท่ากับ +/-1,023 MHz – ข้อมูลที่ตำแหน่งเอาท์พุท อ้างอิงกับ WGS-84

– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -30 ถึง +80 องศาเซลเซียส

– เวลาที่ใช้ในการหาค่าตำแหน่งครั้งแรก Cold Start น้อยกว่า หรือเท่ากับ 45 วินาที Warm Start น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 วินาที Hot Start น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 วินาที สายอากาศ (GPS) ชนิด Active Antenna อุปกรณ์สื่อสารและสายอากาศ (GPRS) เป็นระบบการสื่อสารแบบ GSM รองรับความถี่ได้ 2 ช่วงคือ 900,1800

– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส

– ระบบการสื่อสารข้อมูลต้องเป็นแบบ GPRS Class10


 

การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online

ระบบ GPS Tracking หรือ GPS ติดตามยานพาหนะนั้น จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนตามรูปภาพด้านล่าง 

 

1. เครื่อง GPS Tracker ที่ติดกับยานพาหนะ จะรับข้อมูลจากดาวเทียมทั่วโลก 3 ตัวขึ้นไป เพื่อคำนวณค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ

2. ตัวเครื่อง GPS Tracker ส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ ผ่านระบบ GPRS ของผู้ให้บริการ SIM โทรศัพท์ AIS หรือ DTAC หรือ 3G

3. ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ส่งต่อข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ได้รับจาก tracker ไปที่ Server ที่กำหนดไว้ Process การทำงานจากขั้นตอน 1-3 ในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ส่วนตัวเครื่อง GPS Tracker จะทำการส่งพิกัดตำแหน่งตัวรถ ทุกๆ 5 – 30 วินาที เพื่อไปเก็บไว้ที่ Server ที่มีความปลอดภัยสูง

4. ผู้ใช้สามารถเรียกดู ตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะที่ติดเครื่อง GPS Tracker ที่เก็บไว้ใน Server ได้จากเครื่อง Computer หรือมือถือที่เชื่อมต่อ internet และยังสามารถเรียกดูประวัติการเดินทางย้อนหลัง หรือสั่งดับเครื่องยนต์ ฯลฯ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง SMS/E-mail


 GPS Tracking คืออะไร      

              GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้รับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของตัวอุปกรณ์ และจะส่งผ่านข้อมูลต่ำแหน่งที่อยู่ของตัว GPS Tracking ผ่านไปยังเครื่องรับปลายทาง เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking ได้

              GPS Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น ถ้านำไปใช้ในรถยนต์ จะเรียกว่า GPS Tracking, Car Tracking หรือ ระบบติดตามรถ ซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ ติดตามรถยนต์ที่ดี จะสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซด์ หรือรถไถ และตัว GPS Tracking ยังสามารถนำไปใช้กับคน (Personal Tracking) หรือสัตว์เลี้ยง เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งก็สามารถทำได้

             ระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ติดตามคนหรือสัตว์นั้น จะทำงานร่วมกับ Software ที่เรียกว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้นจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากตัว GPS Tracking เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ตามความสามารถของ GPS Tracking System นั้นๆ


 

ประโยชน์ของ GPS Tracking (GPS ติดตามรถ)

ระบบติดตามแบบ Real Time รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์ได้ว่า ติดหรือดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกัน

– การจอดรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน

– การจอด/หยุดพักรถที่นานเกินควร สามารถวัดปริมาณน้ำมัน โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

– เพื่อคำนวนค่าใช้จ่ายน้ำมัน / ระยะทาง

– เพื่อป้องกันการลักลอบทุจริตน้ำมัน

– เพื่อตรวจสอบการใช้อัตราความเร็วที่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมัน สามารถแสดงข้อมูลการเดินรถและตำแหน่งของรถทุกๆ 10-15 วินาที

– เพื่อข้อมูลที่รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำทำให้ไม่พลาดการติดตามทุกๆ พฤติกรรมการใช้งานรถ

– เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กรณีเกิดความผิดปกติ/อุบัติเหตุ คุณสมบัติพื้นฐาน สามารถเรียกดูรถได้หลายคัน พร้อมๆ กันแบบ Real Time ติดตามและค้นหาตำแหน่งรถโดยระบุทะเบียนรถ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการขับรถของพนักงานเป็นรายบุคคล แสดงอัตราความเร็วในการใช้รถ ว่าเกินกำหนดหรือไม่

– เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

– เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม สามารถเพิ่มสัญลัษณ์ / สถานที่สำคัญบนแผนที่

– เพื่อใช้กำหนดเส้นทาง หรือขอบเขตการเดินรถ

– เพื่อป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด การขยับเปลี่ยนตำแหน่งของรถไม่ส่งผลต่อการกระพริบของหน้าจอ ทำงานผ่านระบบ Lan สามารถ Login ได้พร้อมๆ กัน หลาย User คุณสมบัติทางเทคนิค อุปกรณ์รับสัญญาณ (GPS) มีช่องรับสัญญาณ 12 ช่อง

– ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกว่า หรือเท่ากับ +/-1,023 MHz – ข้อมูลที่ตำแหน่งเอาท์พุท อ้างอิงกับ WGS-84

– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -30 ถึง +80 องศาเซลเซียส

– เวลาที่ใช้ในการหาค่าตำแหน่งครั้งแรก Cold Start น้อยกว่า หรือเท่ากับ 45 วินาที Warm Start น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 วินาที Hot Start น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 วินาที สายอากาศ (GPS) ชนิด Active Antenna อุปกรณ์สื่อสารและสายอากาศ (GPRS) เป็นระบบการสื่อสารแบบ GSM รองรับความถี่ได้ 2 ช่วงคือ 900,1800

– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส

– ระบบการสื่อสารข้อมูลต้องเป็นแบบ GPRS Class10


 

การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online

ระบบ GPS Tracking หรือ GPS ติดตามยานพาหนะนั้น จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนตามรูปภาพด้านล่าง 

 

1. เครื่อง GPS Tracker ที่ติดกับยานพาหนะ จะรับข้อมูลจากดาวเทียมทั่วโลก 3 ตัวขึ้นไป เพื่อคำนวณค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ

2. ตัวเครื่อง GPS Tracker ส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ ผ่านระบบ GPRS ของผู้ให้บริการ SIM โทรศัพท์ AIS หรือ DTAC หรือ 3G

3. ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ส่งต่อข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ได้รับจาก tracker ไปที่ Server ที่กำหนดไว้ Process การทำงานจากขั้นตอน 1-3 ในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ส่วนตัวเครื่อง GPS Tracker จะทำการส่งพิกัดตำแหน่งตัวรถ ทุกๆ 5 – 30 วินาที เพื่อไปเก็บไว้ที่ Server ที่มีความปลอดภัยสูง

4. ผู้ใช้สามารถเรียกดู ตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะที่ติดเครื่อง GPS Tracker ที่เก็บไว้ใน Server ได้จากเครื่อง Computer หรือมือถือที่เชื่อมต่อ internet และยังสามารถเรียกดูประวัติการเดินทางย้อนหลัง หรือสั่งดับเครื่องยนต์ ฯลฯ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง SMS/E-mail


 

Leave a Reply

TOP