ติดต่อเรา


ชื่อบริษัท บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
ที่ทำการ                     99/28 อาคารอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 7 ม.4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เว็บไซต์                        http://www.xsense.co.th
เฟสบุ๊ค                        https://www.facebook.com/GPSXsense
อีเมล์                             xsensegps@the-xsense.com
โทรศัพท์                02-962-0051 ต่อ 111, 02-584-1707-8
โทรสาร 02-962-0050
ติดต่อฝ่ายขาย       082-790-2720 (คุณบุบผวรรณ),  084-438-3276 (คุณอานันท์วิมล)
วัน-เวลาทำการ       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

 

 

 Contact


Company Xsense Information Service Co,.Ltd.
Address         99/28 Software Park Bldg., 7th.,Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi, Thailand.
Website                       http://www.xsense.co.th
Facebook                    https://www.facebook.com/GPSXsense
E-mail                     xsensegps@the-xsense.com
Tel 02-962-0051 ext.111, 02-584-1707-8
Fax 02-962-0050
Sale     082-790-2720 (Bubphawan), 084-438-3276 (Ananwimon)
Data      Monday-Friday, Time : 08.30 AM – 18.00 PM

 

MAP

กรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามการบริการ

Map Download

Hello!! How are you?
you can download offline maps in here.
"Have a good trip and take care of yourself"
by Xsense Gps Tracking.
TOP