ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของอุปกณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง รุ่นที่ ๒

ภาพบรรยากาศงาน Software Expo Asia 2016 (SIPA) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับเลือกในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ (SIPA) ทั้งนี้บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมงานจัดแสดงสินค้า ร่วมกับกับ บริษัท สุมิตรา ทัวร์ แอนด์ ท ราน เซอร์วิส จำกัด โดยบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ขอนำเสนอระบบ Software ด้านการบริหารระบบการติดตามการขนส่งเพื่อสนับสนุนธุรกิจการขนส่งสินค้า และการขนส่งมวลชน, และด้านความปลอดภัยของรถโดยสาร โดยมีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานระดับสากล พร้อมการขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน พร้อมกับโปรโมชั่นสินค้าสุดพิเศษมากมาย บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง

TOP