บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมงานจัดแสดงสินค้า กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่วางแผน และกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต  การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์แห่งภูมิภาคอาเซียน  และระดับสากล และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  โดยภายใต้ชื่องาน  Software Expo Asia 2014 โดยมีคอนเซ็ปต์ “ MAKE  ASIA  SMARTER ”  ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2557  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เวลา 10.00 – 20.00 น. บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  ได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาแสดงในงาน อาทิเช่น 1.

EGA e-Government Agency Thailand 2557

Tuesday, 15 July 2014 by

EGA e-Government Agency Thailand "มุ่งมั่นที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่นวัตกรรมการบริการภาครัฐที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณภาพของการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับประชาชน" งานนิทรรศการ e-Gov Day 2014 by EGA: e-Government for All ( ชีวิตยุคใหม่ ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ) วัน เวลา และสถานที่จัดงาน – งานนิทรรศการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ลาน MF Paris ศูนย์การค้า Terminal 21 สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก กรุงเทพฯ – งานสัมมนาและงานแถลงข่าว จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ณ โรงแรม Grand Center Point และบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

TOP