งานนิทรรศการแสดงสินค้า CAT NETWORK SHOWCASE 2017 Xsense GPS Tracking ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2017 ณ สยามพารากอน วันที่ 13 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา โดย CAT Datacom ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการสื่อสารข้อมูลของประเทศไทย ได้จัดสัมนา โดยในงานได้มีนิทรรศการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีที่ครบเครื่องเรื่องนวัตกรรมสุดล้ำต่างๆ อาทิเช่น  IOT Connecting, security, Block chain, Virtual & Augmented Reality และอีกมากมาย ทั้งนี้ ทางบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ฯ ก็ได้นำระบบ Tracking, CCTV และโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งและการติดตามยานพาหนะ ซึ่งบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ฯ เราได้ใช้บริการเครือข่ายของ CAT Datacom มานำเสนออีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ฯ ยังได้มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ด้านระบบติดตามเรือด้วยระบบดาวเทียมมานำเสนออีกด้วย ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างมากในด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการแชท ส่งอีเมล์เพื่อรายงาน

ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของอุปกณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง รุ่นที่ ๒

THAI SOFTWARE FIRM DEVELOPS VMS TO TRACK FISHING VESSELS XSENSE IS ALSO WORKING WITH CAT TELECOM TO SET UP A DATA CENTRE FOR FISHING INFORMATION   By..Thitima Suwannarat, managing director of Xsense GPS Tracking. XSENSE has succeeded in developing software to support the domestic and international markets. It has also succeeded in developing a Smart

” งานหลักสูตรแนะนำการใช้งานโปรแกรม Tracking+ หรือโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งและการติดตามยานพาหนะ ”    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำาความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Tracking+ ไปปรับใช้ในการวางแผนการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และการประเมินจากลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้พัฒนาบริษัทให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้ไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้ทางบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจบริษัทเราให้บริการอย่างดีเสมอมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือโปรโมชั่น : โทร : 02-962-0051 ต่อ 118 หรือ 111, 02-584-1707-8, 081-260-3584 รายละเอียดสินค้า : http://www.xsense.co.th/ ( ทุกเรื่อง GPS ปรึกษาเรา )   ” งานหลักสูตรแนะนำการใช้งานโปรแกรม Tracking+ หรือโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งและการติดตามยานพาหนะ ”    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำาความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Tracking+ ไปปรับใช้ในการวางแผนการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และการประเมินจากลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้พัฒนาบริษัทให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้ไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

Xsense GPS Tracking ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน TILOG – LOGISTIX 2016 งานแสดงเทคโนโลยีโซลูชั่น ที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้บริษัทเราได้ร่วมออกบูทกับ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัถุอันตราย หรือ Hazardous Substances Logistics Association (HASLA) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิสาหกิจทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายประเภทต่างๆ ณ ไบเทคบางนา วันที่ 21-23 ก.ย. 59 ที่ผ่านมา….  

ด้วยกรมการขนส่งทางบก กำหนดนโยบายให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้นรถสองแถว, รถหมวด ๔ และรถหมวด ๑ ภูมิภาค), รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (๑๐ ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามประกาศกรมฯ ทุกคัน เพื่อเป็นการยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน พร้อมได้จัดทำโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เพื่อการติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถด้วยเทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็วชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสจำกัด คือหนึ่งในผู้ให้บริการด้านระบบ GPS และได้ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย แล้วยังเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนhttp://www2.xsense.co.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือโปรโมชั่น โทร : 02-962-0051 ต่อ

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ !! งาน Software Expo Asia : Digital Integration  ติดตามข่าวสารได้ที่……. http://www.softwareexpoasia.com/news/view/A-majestic-comeback-of-Software-Expo-Asia–Digital-Integration ข่าวดีมาแล้วจร้า…^_^                    นิทรรศการ Smart Business Model เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการธุรกิจได้จับคู่ธุรกิจเพื่อเข้าร่วมแสดงผลงานในโซนไฮไลท์ของงาน Smart Business Model โซนนิทรรศการแสดงการนำซอฟต์แวร์เข้าเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจต่างๆ ใน 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ กลุ่มธุรกิจบริการด้านระบบโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจด้านการศึกษา ทั้งนี้บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมงานจัดแสดงสินค้า ร่วมกับกับ บริษัท สุมิตรา ทัวร์ แอนด์ ท ราน เซอร์วิส จำกัด  โดยบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์

TILOG-LOGISTIX 2015  พร้อมเปิดเวทีธุรกิจสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์-ผู้ประกอบ        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ปรับโฉมใหม่ งาน TILOG-LOGISTIX 2015 สร้างแรงหนุนโลจิสติกส์ไทยพัฒนาศักยภาพทุกด้าน เทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับตลาดโลก มุ่งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อสร้างแต้มต่อการแข่งขัน พร้อมสัมมนาใหญ่ระดับภูมิภาค ASEAN+6 Trade Logistics Connectivity Symposium 2015 ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย.นี้ ที่ไบเทค อ้างอิง:http://www.dailynews.co.th/pr/157   บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมงานจัดแสดงสินค้าร่วมกับ Software Park และบูทบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด เราได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาแสดงในงาน อาทิเช่น 1.  ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  คือ ( Tracking + ) ด้านการบริหารการระบบการติดตาม และตรวจสอบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจลูกค้า 

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบอุปกรณ์ติดตามเรือและการติดตามควบคุมเฝ้าระวังตำแหน่งเรือประมง โดยศูนย์ปฏิบัติการ VMS สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบอุปกรณ์ติดตามเรือและการติดตามควบคุมเฝ้าระวังตำแหน่งเรือประมง ที่ผ่านมา โดย กรมประมง เป็นประธานจัดโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐกรมประมง และผู้ประกอบการชาวประมง ได้รู้วิธีการใช้งานระบบอุปกรณ์ติดตามเรือ และระบบ VMS เพื่อการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังเรือประมง อีกแนวทางเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ทั้งนี้ทางบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว ในส่วนวิทยากรให้ความรู้เรื่องของโปรแกรมติดตามเรือกับเจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้ประกอบการชาวประมง และยังได้ร่วมจัดแสดงสินค้าระบบ GPS Tracking/ VMS/ AIS Class B อีกด้วย

บรรยากาศภาพพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายดาวเทียมเพื่อให้บริการระบบติดตามเรือ ระหว่าง บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากกรมประมง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน      เมื่อวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่าง เวลา 13.30 น. – 14. 45 น. ณ ห้อง ประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร ศูนย์บริการลูกค้า กสท ถนน แจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา      เพื่อเป็นการสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเป็นการยกระดับมาตรฐานการประมงของไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทย และ

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ฉบับที่ 9/2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional Requirements) ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS ) และกำหนดระยะเวลาการติดตั้งสำหรับเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมงขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป รายละเอียดตามลิงค์นี้……. http://www.fisheries.go.th/vms/download/StandardsVMS.pdf หรือติดตามข่าวสารช่องทางอื่นได้ที่ http://www.fisheries.go.th/dof/index.php ( กรมประมง ) http://vms.fisheries.go.th/wordpress  ( กรมประมง )   ** แหล่งอ้างอิง : facebook.com/pages/โครงการจัดทำระบบติดตามเรือ-Vessel-Monitoring-System-VMS/224444507617825?fref=ts    

ข่าวประชาสัมพันธ์  งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 ) บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )  5 ปีติดต่อกัน  และร่วมงานจัดแสดงสินค้ากับ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารกองทัพบก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานนอกกองทัพบก ในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีขีดความสามารถทางการวิจัยของภาคพลเรือนและภาคเอกชน  และเพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับหน่วยงานในลักษณะของเครือข่ายงานวิจัย ในการนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารกองทัพบกจึงได้จัดแสดงผลงาน  “งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )”  และผลงานคลินิกเทคโนโลยี, การจำลองสถานการณ์รบทางการทหารกองทัพบก   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  ณ  สโมสรทหารบกวิภาวดี  กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปด้วยดี และผลการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นกัน บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  ได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์-Thailand International  Logistics  Fair  2014 (TILOG) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าให้แก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 หรือ The 11th Thailand International Logistics Fair 2014 : TILOG 2014 ภายใต้แนวคิด ASEAN+6 LOGISTICS CONNECTIVITY ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 ณ อาคาร 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ได้นำเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนได้พบปะเจรจาการค้า เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศได้เลือกสรรสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในงาน TILOG 2014 ได้รวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจัดแสดงอย่างครบครัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมงานจัดแสดงสินค้า กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่วางแผน และกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต  การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์แห่งภูมิภาคอาเซียน  และระดับสากล และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  โดยภายใต้ชื่องาน  Software Expo Asia 2014 โดยมีคอนเซ็ปต์ “ MAKE  ASIA  SMARTER ”  ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2557  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เวลา 10.00 – 20.00 น. บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  ได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาแสดงในงาน อาทิเช่น 1.

EGA e-Government Agency Thailand 2557

Tuesday, 15 July 2014 by

EGA e-Government Agency Thailand "มุ่งมั่นที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่นวัตกรรมการบริการภาครัฐที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณภาพของการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับประชาชน" งานนิทรรศการ e-Gov Day 2014 by EGA: e-Government for All ( ชีวิตยุคใหม่ ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ) วัน เวลา และสถานที่จัดงาน – งานนิทรรศการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ลาน MF Paris ศูนย์การค้า Terminal 21 สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก กรุงเทพฯ – งานสัมมนาและงานแถลงข่าว จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ณ โรงแรม Grand Center Point และบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

TOP