โลจิสติกส์ไทย คลุมอาเซียน

by / Tuesday, 28 November 2017 / Published in ข่าวสาร

โลจิสติกส์ไทย คลุมอาเซียน

โลจิสติกส์เป็นธุรกิจมาแรงในอาเซียน เพราะการขยายตัวทางการค้า การลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส เป็นบริษัทผู้วิจัยพัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าด้วยเทคโนโลจีจีพีเอส ครอบคลุมระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน

ฐิติมา สุวรรณรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ฯ บอกว่า บริษัทให้บริการครบวงจรในด้านการขนส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีจีพีเอส นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการซอฟต์แวร์ด้านอื่น เช่น ซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กรในภาครัฐ หรือซอฟต์แวร์สำหรับกลุ่มธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี โดยลูกค้าส่วนใหญ่ 80% เป็นเอกชน และอีก 20% มาจากภาครัฐ

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักไม่ใช่ เอสเอ็มอี แต่บริษัทเน้นพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น โดยพบว่าผลิตภัณฑ์หลักที่ เอสเอ็มอีเลือกใช้คือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานขนส่งสำหรับกลุ่มบริการส่วนใหญ่ที่ลูกค้าโดยรวมเลือกใช้ ได้แก่ ระบบ Tracking หรือระบบติดตามพาหนะ และซอฟต์แวร์ด้านบริหารจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย ซึ่งเติบโตตามกลุ่มธุรกิจไทยที่ขยายการลงทุนออกไป เช่น กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือบริษัทเอสซีจี ที่ต้องการใช้บริการระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีครบวงจร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นด้วย ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 33 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศ 30 แห่ง และต่างประเทศ 3 แห่ง

“การแข่งขันทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศค่อนข้างสูงและมักสู้กันด้วยราคา โดยตลาดต่างประเทศทั้ง 3 แห่งอินโดนีเซียมีศักยภาพที่สุด ระยะแรกที่เข้าไป ลูกค้าท้องถิ่นจะพิจารณาตัดสินใจใช้บริการจากราคา แต่ด้วยจุดแข็งด้านการให้บริการครบวงจรของบริษัทตอบโจทย์ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเลือกเรามากขึ้น และเราสามารถอยู่รอดในตลาดอินโดนีเซียได้” ฐิติมา กล่าว

ขณะที่พฤติกรรมการใช้บริการระบบบริหารการขนส่งด้วยเทคโนโลยีในตลาดอาเซียน พบว่าเป็นการใช้บริการที่ยังไม่ครบวงจร มักเลือกใช้บริการ Tracking ระบบติดตามพาหนะมากที่สุด หากเป็นผู้ใช้บริการรายใหญ่มักเลือกใช้บริการครบวงจร เนื่องจากมีกำลังจ่ายและต้องการความแม่นยำในการขนส่งสินค้า สำหรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตสนใจขยายสาขาไปยังประเทศเมียนมา เนื่องจากมีศักยภาพและยังมีโอกาสการเติบโตในด้านธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

นอกเหนือจากนี้ยังวางแผนขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามด้วย หลังจากขยายในเมียนมา สำหรับโอกาสทางธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียน มองว่ายังเป็นโอกาสและมีพื้นที่สำหรับธุรกิจใหม่เพราะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง และต้องศึกษาความต้องการที่ต่างกันของแต่ละตลาดด้วย

ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากการขยายสาขาในต่างประเทศ และวางเป้าปี 2560-2561 จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการต้องเพิ่มขึ้น 30% ทั้งนี้ การขยายตัวของกลุ่มลูกค้าจะมาจากการเปิดสาขาใหม่ๆ และการขยายบริการที่ครอบคลุมทั้งด้านการขนส่งและการบริหารระบบในองค์กร สำหรับรายได้รวมในปีนี้ตั้งเป้าเติบโตขึ้น 19%

“การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ เราต้องไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่ สินค้าและบริการต้องตอบโจทย์กลุ่ม เป้าหมาย สิ่งนี้จะทำให้ธุรกิจยั่งยืน” ฐิติมา กล่าวทิ้งท้าย

แหล่งอ้างอิง : https://www.posttoday.com/biz/aec/trade/522636

Leave a Reply

TOP