โปรแกรม Tracking+ คืออะไรTracking+ What?

by / Tuesday, 31 March 2015 / Published in knowledge

 

โปรแกรม Tracking +

ประโยชน์

–         ช่วยสนับสนุนบริหารการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

–         ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคล และยานพาหนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการขนส่ง

–         ช่วยบริหารข้อมูลการติดตาม และวิเคราะห์ตรวจสอบสถานะของการขนส่ง การควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถได้แบบ real-time และประมวลผลออกมาในรูปแบบ           ของรายงานได้

–         สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน

โปรแกรมรองรับการทำงาน บนระบบบราวเซอร์ :  

 ปแผปแผปแ


 

ตัวอย่าง…..

หน้าติดตาม

ภาพโปรแกรม Tracking+ : หน้าติดตาม

หน้าติดตาม :  เป็นฟังก์ชั่นการติดตามสถานะของรถแต่ละคันโดยจะทราบสถานะต่างๆ เกี่ยวกับรถ ได้แก่การจอด ตำแหน่งที่รถจอด การสตาร์ทเครื่องยนต์ ความเร็วในการเดินทาง และทิศทางการเดินทาง เป็นต้น


 

หน้าย้อนหลัง

ภาพโปรแกรม Tracking+ : หน้าย้อนหลัง

ย้อนหลัง :  ฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง การจอด การหยุดรถ แต่ละคันโดยสามารถเลือกแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้


 

Leave a Reply

TOP