โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบอุปกรณ์ติดตามเรือและการติดตามควบคุมเฝ้าระวังตำแหน่งเรือประมง

by / Friday, 02 October 2015 / Published in ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบอุปกรณ์ติดตามเรือและการติดตามควบคุมเฝ้าระวังตำแหน่งเรือประมง โดยศูนย์ปฏิบัติการ VMS สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบอุปกรณ์ติดตามเรือและการติดตามควบคุมเฝ้าระวังตำแหน่งเรือประมง ที่ผ่านมา โดย กรมประมง เป็นประธานจัดโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐกรมประมง และผู้ประกอบการชาวประมง ได้รู้วิธีการใช้งานระบบอุปกรณ์ติดตามเรือ และระบบ VMS เพื่อการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังเรือประมง อีกแนวทางเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing)

ทั้งนี้ทางบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว ในส่วนวิทยากรให้ความรู้เรื่องของโปรแกรมติดตามเรือกับเจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้ประกอบการชาวประมง และยังได้ร่วมจัดแสดงสินค้าระบบ GPS Tracking/ VMS/ AIS Class B อีกด้วย

Leave a Reply

TOP