บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสจำกัด ได้ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสจำกัด ได้ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

by / Monday, 29 February 2016 / Published in ข่าวสาร

ด้วยกรมการขนส่งทางบก กำหนดนโยบายให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้นรถสองแถว, รถหมวด ๔ และรถหมวด ๑ ภูมิภาค), รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (๑๐ ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามประกาศกรมฯ ทุกคัน เพื่อเป็นการยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน พร้อมได้จัดทำโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เพื่อการติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถด้วยเทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็วชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสจำกัด คือหนึ่งในผู้ให้บริการด้านระบบ GPS และได้ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย แล้วยังเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนhttp://www2.xsense.co.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือโปรโมชั่น
โทร : 02-962-0051 ต่อ 118 หรือ 111, 02-584-1707-8, 081-260-3584
รายละเอียดสินค้า : http://www2.xsense.co.th/
( ทุกเรื่อง GPS ปรึกษาเรา )

Leave a Reply

TOP