พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายดาวเทียมเพื่อให้บริการระบบติดตามเรือ

by / Wednesday, 19 August 2015 / Published in ข่าวสาร

บรรยากาศภาพพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายดาวเทียมเพื่อให้บริการระบบติดตามเรือ ระหว่าง บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากกรมประมง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
     เมื่อวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่าง เวลา 13.30 น. – 14. 45 น. ณ ห้อง ประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร ศูนย์บริการลูกค้า กสท ถนน แจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา

     เพื่อเป็นการสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และเป็นการยกระดับมาตรฐานการประมงของไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทย และ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด บริษัทวิจัยพัฒนา และให้บริการระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า ผู้มีความชำนาญในการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการขนส่ง ได้ตกลงร่วมมือให้บริการระบบติดตามเรือประมง( Vessel Monitoring System : VMS ) ผ่านวงจรเชื่อมโยงและระบบ Cloud ของ กสท รวมถึงการพัฒนาด้าน Tracking และ Monitoring อื่นๆ ผ่านโครงข่ายดาวเทียมของ กสท เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต

     สำหรับระบบติดตามเรือประมง หรือ Vessel Monitoring System : VMS นั้น ประกอบไปด้วยสองส่วนคือ อุปกรณ์ GPS ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งพร้อมสถานะต่างๆ และโปรแกรมระบบติดตามเรือประมง เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบและติดตามตำแหน่งของเรือแต่ละลำ รวมทั้งบันทึกประวัติการเดินทางย้อยหลังและสามารถเรียกดูรายงานได้ ทั้งนี้ เรือประมงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงทุกลำ จะต้องติดตั้ง VMS อันเป็นข้อกำหนดตาม พรบ. ประมง ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการประมงของไทยต่อไป


 

แหล่งข่าว : http://www.thaipr.net/communication/641106

Facebook:  Xsense GPS Tracking ระบบติดตามรถ

 

 

 

 

Leave a Reply

TOP