บทสัมภาษณ์ บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)บทสัมภาษณ์ บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

by / Wednesday, 23 July 2014 / Published in testimonial

บทสัมภาษณ์ คุณ กิติ และคุณ สุขสันต์ 
บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่สัมภาษณ์ 23.7.57 
เวลา 14.30 น. 

บริษัท  เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 เป็นบริษัทจำกัดมหาชนซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก ให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ   

ประเด็นสัมภาษณ์ enlightened
เหตุผลที่เลือกติดตั้ง GPS กับ บริษัท Xsense Informaiton Service 
 • เพราะเชื่อมั่นในบริษัท Xsense ทั้งเรื่อง ระบบบริหารจัดการ
 • การเอาใจใส่ของผู้บริหารและพนักงานทั้งฝ่ายขาย รวมทั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแล 

คุณประทับใจการให้บริการของบริษัทในเรื่องใดบ้าง
 • ระบบบริหารจัดการยานพาหนะด้วยดาวเทียม GPS สามารถสนองความต้องการได้ เป็นอย่างดี เช่น ติดตามรถแบบ Real-Time , ตรวจสอบน้ำมัน พฤติกรรมคนขับรถ เป็นต้น 
 • ผู้บริหารของบริษัท xsense ไม่ละเลยลูกค้า คอยใส่ใจลูกค้าเสมอ 
 • พนักงานฝ่ายขาย , ลูกค้าสัมพันธ์ ให้กันดูแล ให้คำปรึกษาอย่างดี

ระบบ GPS ติดตามรถ สามารถช่วยแก้ปัญหาในธุรกิจของคุณในเรื่องใดมากที่สุด
 • ความแม่นยำของระบบที่เชื่อถือได้ 
 • ระบบมีความเสถียร ทั้งง่ายต่อการใช้งาน
 • สามารถควบคุมต้นทุน ควบคุมการขนส่ง ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของ พนง.ขับรถได้ 

อยากให้กล่าวถึง บริษัท xsense 
    ” บริษัท Xsense เป็นบริษัทที่ทำ GPS เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่จริง ๆ ต้องการพัฒนาส่วนไหนสามารถพัฒนาให้ได้ ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการให้บริการที่ดีมาก ครับ “

 

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ : ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทของคุณ เมื่อมีปัญหาในเรื่องการติดตามธุรกิจการขนส่ง หรือการติดตามรถ บริษัทเรายินดีพร้อมบริการลูกค้า ตลอด 24 ชม. เพื่อคอยให้คำปรึกษาพร้อมช่วยเหลือและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอ

* ติดต่อสอบถามเรื่องรถโดยสาร บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ http://www.nclthailand.com/

แหล่งข้อมูล : บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด หรือปรึกษาพร้อมช่วยเหลือและให้บริการได้ที่

โทรศัพท์   :  02-962-0051, 02-584-1707

โทรสาร     :  02-962-0050

อีเมล์         :  sales@the-xsense.com

บทสัมภาษณ์ คุณ กิติ และคุณ สุขสันต์ 
บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่สัมภาษณ์ 23.7.57 
เวลา 14.30 น. 

บริษัท  เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 เป็นบริษัทจำกัดมหาชนซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก ให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ   
 

ประเด็นสัมภาษณ์ enlightened
 
เหตุผลที่เลือกติดตั้ง GPS กับ บริษัท Xsense Informaiton Service 
 • เพราะเชื่อมั่นในบริษัท Xsense ทั้งเรื่อง ระบบบริหารจัดการ
 • การเอาใจใส่ของผู้บริหารและพนักงานทั้งฝ่ายขาย รวมทั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแล 

คุณประทับใจการให้บริการของบริษัทในเรื่องใดบ้าง
 • ระบบบริหารจัดการยานพาหนะด้วยดาวเทียม GPS สามารถสนองความต้องการได้ เป็นอย่างดี เช่น ติดตามรถแบบ Real-Time , ตรวจสอบน้ำมัน พฤติกรรมคนขับรถ เป็นต้น 
 • ผู้บริหารของบริษัท xsense ไม่ละเลยลูกค้า คอยใส่ใจลูกค้าเสมอ 
 • พนักงานฝ่ายขาย , ลูกค้าสัมพันธ์ ให้กันดูแล ให้คำปรึกษาอย่างดี

ระบบ GPS ติดตามรถ สามารถช่วยแก้ปัญหาในธุรกิจของคุณในเรื่องใดมากที่สุด
 • ความแม่นยำของระบบที่เชื่อถือได้ 
 • ระบบมีความเสถียร ทั้งง่ายต่อการใช้งาน
 • สามารถควบคุมต้นทุน ควบคุมการขนส่ง ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของ พนง.ขับรถได้ 

อยากให้กล่าวถึง บริษัท xsense 
    " บริษัท Xsense เป็นบริษัทที่ทำ GPS เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่จริง ๆ ต้องการพัฒนาส่วนไหนสามารถพัฒนาให้ได้ ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการให้บริการที่ดีมาก ครับ "

 

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ : ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทของคุณ เมื่อมีปัญหาในเรื่องการติดตามธุรกิจการขนส่ง หรือการติดตามรถ บริษัทเรายินดีพร้อมบริการลูกค้า ตลอด 24 ชม. เพื่อคอยให้คำปรึกษาพร้อมช่วยเหลือและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอ

* ติดต่อสอบถามเรื่องรถโดยสาร บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ http://www.nclthailand.com/

แหล่งข้อมูล : บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด / เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2543

 

ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด หรือปรึกษาพร้อมช่วยเหลือและให้บริการได้ที่

โทรศัพท์   :  02-962-0051, 02-584-1707

โทรสาร     :  02-962-0050

อีเมล์         :  sales@the-xsense.com

Leave a Reply

TOP