งานหลักสูตรแนะนำการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งและการติดตามยานพาหนะ งานหลักสูตรแนะนำการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งและการติดตามยานพาหนะ

by / Wednesday, 21 December 2016 / Published in ข่าวสาร

” งานหลักสูตรแนะนำการใช้งานโปรแกรม Tracking+ หรือโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งและการติดตามยานพาหนะ ”   

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำาความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Tracking+ ไปปรับใช้ในการวางแผนการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และการประเมินจากลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้พัฒนาบริษัทให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้ไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

ทั้งนี้ทางบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจบริษัทเราให้บริการอย่างดีเสมอมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือโปรโมชั่น :
โทร : 02-962-0051 ต่อ 118 หรือ 111, 02-584-1707-8, 081-260-3584
รายละเอียดสินค้า : http://www.xsense.co.th/
( ทุกเรื่อง GPS ปรึกษาเรา )

 

” งานหลักสูตรแนะนำการใช้งานโปรแกรม Tracking+ หรือโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งและการติดตามยานพาหนะ ”   

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำาความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Tracking+ ไปปรับใช้ในการวางแผนการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และการประเมินจากลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้พัฒนาบริษัทให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้ไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

ทั้งนี้ทางบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจบริษัทเราให้บริการอย่างดีเสมอมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือโปรโมชั่น :
โทร : 02-962-0051 ต่อ 118 หรือ 111, 02-584-1707-8, 081-260-3584
รายละเอียดสินค้า : http://www.xsense.co.th/
( ทุกเรื่อง GPS ปรึกษาเรา )

Leave a Reply

TOP