ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )Army Reserch Day 2014

by / Monday, 20 October 2014 / Published in ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์  งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )  5 ปีติดต่อกัน  และร่วมงานจัดแสดงสินค้ากับ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารกองทัพบก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานนอกกองทัพบก ในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีขีดความสามารถทางการวิจัยของภาคพลเรือนและภาคเอกชน  และเพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับหน่วยงานในลักษณะของเครือข่ายงานวิจัย ในการนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารกองทัพบกจึงได้จัดแสดงผลงาน  “งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )”  และผลงานคลินิกเทคโนโลยี, การจำลองสถานการณ์รบทางการทหารกองทัพบก   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  ณ  สโมสรทหารบกวิภาวดี  กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปด้วยดี และผลการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นกัน

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  ได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาแสดงในงาน อาทิเช่น

1. ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านการบริหารการระบบการติดตาม และตรวจสอบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจลูกค้า  ภายใต้ชื่อว่า “ ทุกภารกิจ ติดตามได้ ” ( Track and Monitor All Transports & Troop Movements )

                      ระบบจัดการด้านการขนส่ง อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายกำลังพลอย่างมีประสิทธิภาพ

                      – สนับสนุนบริหารการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขนส่ง

                      – ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคล และยานพาหนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

        – ช่วยบริหารข้อมูลการติดตาม และวิเคราะห์ตรวจสอบสถานะของการขนส่ง การควบคุมพฤติกรรม  พนักงานขับรถได้แบบ Real-time

        – สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน และผู้ใช้งานระสามารถตั้งระบบให้ เป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้อย่างสะดวก

                    2. ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  Mobile Application คือ Tracking touch ( สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี )  ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าสะดวกและง่ายต่อการติดตาม ช่วยบริหารการจัดการติดตามยานพาหนะ  ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ โดยผ่านอุปกรณ์ iOS/Android โดยมีการเชื่อมต่อ internet  3 G

3. อุปกรณ์ GPS Tracking  คืออุปกรณ์ติดตามและตรวจสอบการขนส่งสินค้าด้วยดาวเทียม GPS ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าสะดวกและง่ายต่อการติดตาม ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ  โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานระดับสากลที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด เรามีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง  เรามีความมุ่งมั่นในการบริการหลังการขาย และการสร้างสรรค์ความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทั้งส่วนภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ไว้วางใจให้บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน  กระบวนการผลิต การขนส่งระดับประเทศ และการขยายธุรกิจสู่อาเซียนธุรกิจของท่าน

……………………..

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ตามด้านล่างนี้

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

โทรศัพท์: 02-962-0051, 02-584-1707-8, 0812603584 (ติดต่อฝ่ายขาย) โทรสาร: 02-962-0050

E-mail : Sales@the-xsense.com

www.xsense.co.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )

             บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )  5 ปีติดต่อกัน  และร่วมงานจัดแสดงสินค้ากับ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารกองทัพบก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานนอกกองทัพบก ในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีขีดความสามารถทางการวิจัยของภาคพลเรือนและภาคเอกชน  และเพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับหน่วยงานในลักษณะของเครือข่ายงานวิจัย ในการนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารกองทัพบกจึงได้จัดแสดงผลงาน  “งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )”  และผลงานคลินิกเทคโนโลยี, การจำลองสถานการณ์รบทางการทหารกองทัพบก   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  ณ  สโมสรทหารบกวิภาวดี  กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปด้วยดี และผลการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นกัน

              บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  ได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาแสดงในงาน อาทิเช่น

1. ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านการบริหารการระบบการติดตาม และตรวจสอบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจลูกค้า  ภายใต้ชื่อว่า “ ทุกภารกิจ ติดตามได้ ” ( Track and Monitor All Transports & Troop Movements )

                      ระบบจัดการด้านการขนส่ง อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายกำลังพลอย่างมีประสิทธิภาพ

                      – สนับสนุนบริหารการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขนส่ง

                      – ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคล และยานพาหนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

        – ช่วยบริหารข้อมูลการติดตาม และวิเคราะห์ตรวจสอบสถานะของการขนส่ง การควบคุมพฤติกรรม  พนักงานขับรถได้แบบ Real-time

        – สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน และผู้ใช้งานระสามารถตั้งระบบให้ เป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้อย่างสะดวก

                    2. ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  Mobile Application คือ Tracking touch ( สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี )  ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าสะดวกและง่ายต่อการติดตาม ช่วยบริหารการจัดการติดตามยานพาหนะ  ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ โดยผ่านอุปกรณ์ iOS/Android โดยมีการเชื่อมต่อ internet  3 G

                    3. อุปกรณ์ GPS Tracking  คืออุปกรณ์ติดตามและตรวจสอบการขนส่งสินค้าด้วยดาวเทียม GPS ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าสะดวกและง่ายต่อการติดตาม ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ  โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานระดับสากลที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

           บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด เรามีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง  เรามีความมุ่งมั่นในการบริการหลังการขาย และการสร้างสรรค์ความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน 

           เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทั้งส่วนภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ไว้วางใจให้บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน  กระบวนการผลิต การขนส่งระดับประเทศ และการขยายธุรกิจสู่อาเซียนธุรกิจของท่าน

……………………..

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ตามด้านล่างนี้

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

โทรศัพท์: 02-962-0051, 02-584-1707-8, 0812603584 (ติดต่อฝ่ายขาย) โทรสาร: 02-962-0050

E-mail : Sales@the-xsense.com

www.xsense.co.th

 

Leave a Reply

TOP