Thailand International Logistics Fair 2014 (TILOG)

by / Thursday, 02 October 2014 / Published in ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์-Thailand International  Logistics  Fair  2014 (TILOG)


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าให้แก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 หรือ The 11th Thailand International Logistics Fair 2014 : TILOG 2014 ภายใต้แนวคิด ASEAN+6 LOGISTICS CONNECTIVITY ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 ณ อาคาร 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ได้นำเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนได้พบปะเจรจาการค้า เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศได้เลือกสรรสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในงาน TILOG 2014 ได้รวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจัดแสดงอย่างครบครัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ โดยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การลงทะเบียน การประสานงานจับคู่ธุรกิจ และเตรียมพื้นที่สำหรับเจรจาการค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ รวมทั้งมีนิทรรศการเผยแพร่ภาพลักษณ์และนวัตกรรมของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ซึ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมของธุรกิจโลจิสติกส์ “The Greening of Freight Transport” เทคนิคการออกแบบที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนทางธุรกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงข้อมูลการเชื่อมโยงเครือข่าย และเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และการจัดแสดงผลงานของผู้ชนะรางวัล ELMA ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการประชุมเชิงสัมมนา (Symposium) ระดับนานาชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จากประเทศในกลุ่มอาเซียน+6 การจัดประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forum 2014 (APTFF 2014) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งการจัดสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ เช่น สภาฯ สมาพันธ์ และสมาคม ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมเปิดมุมมองความรู้และเทรนด์ใหม่ๆ ในด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน TILOG 2014 ได้ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 ณ อาคาร 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเข้าชมงานได้ในวันที่ 26-27 กันยายน นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.logisticsfair.com และwww.thaitradefair.com

อ้างอิง :  www.logisticsfair.com และwww.thaitradefair.com

 

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมงานจัดแสดงสินค้าร่วมกับSoftware Park และบูทบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด เราได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาแสดงในงาน อาทิเช่น

1.  ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  คือ ( Tracking + ) ด้านการบริหารการระบบการติดตาม และตรวจสอบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจลูกค้า  ภายใต้ชื่อว่า  Logistic Management System ( รู้ทุกความเคลื่อนไหว ควบคุมและเชื่อมั่นได้ทุกขั้นตอน )

ระบบจัดการด้านการขนส่ง

– สนับสนุนบริหารการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขนส่ง

– ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคล และยานพาหนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

– ช่วยบริหารข้อมูลการติดตาม และวิเคราะห์ตรวจสอบสถานะของการขนส่ง การควบคุมพฤติกรรม  พนักงานขับรถได้แบบ Real-time

– สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน และผู้ใช้งานระสามารถตั้งระบบให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้อย่างสะดวก

2.  ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  Mobile Application คือ Tracking touch ( สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี )  ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าสะดวกและง่ายต่อการติดตาม ช่วยบริหารการจัดการติดตามยานพาหนะ  ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ โดยผ่านอุปกรณ์ iOS/Android โดยมีการเชื่อมต่อ internet  3 G

3. อุปกรณ์ GPS Tracking  คืออุปกรณ์ติดตามและตรวจสอบการขนส่งสินค้าด้วยดาวเทียม GPS ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าสะดวกและง่ายต่อการติดตาม ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ  โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานระดับสากลที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

4. โปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับท่านลูกค้า อาทิเช่น โปรฟรีค่าบริการรายเดือน, GPS Tracker รุ่น XS200 + ฟรีเครื่องอ่านใบขับขี่ เป็นต้น

งาน  Thailand International  Logistics  Fair  2014 (TILOG)  บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  ออกแสดงสินค้าครั้งนี้ โดยมีผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าหลากหลาย  อาทิเช่น  กลุ่มรถขนส่งวัตถุอันตราย, กลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง, กลุ่มธุรกิจรถTaxi, กลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล, กลุ่มรถขนส่งข้ามประเทศ, กลุ่มเรือขนส่ง, เรือประมง, กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ, ฯลฯ  เป็นต้น

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด เรามีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง  เรามีความมุ่งมั่นในการบริการหลังการขาย และการสร้างสรรค์ความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน 

เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทั้งส่วนภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ไว้วางใจให้บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน  กระบวนการผลิต การขนส่งระดับประเทศ และการขยายธุรกิจสู่อาเซียนธุรกิจของท่าน

 ……………………..

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ตามด้านล่างนี้

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

โทรศัพท์: 02-962-0051, 02-584-1707-8, 0812603584 (ติดต่อฝ่ายขาย)

โทรสาร: 02-962-0050

E-mail: sales@the-xsense.com, marketing@the-xsense.com

www.xsense.co.th

Leave a Reply

TOP